Käyttöehdot A'Mathin verkkoversiolle

Tämä on sitova lisenssisopimus Käyttäjän ja ohjelmiston tarjoajan välillä. Lue sopimus huolellisesti. Ohjelmiston käyttäminen edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen ehdot.


Ohjelmiston käyttöoikeus ja käyttötarkoitus

Tämän lisenssin hankkijalla, joka on luonnollinen yksityishenkilö, (myöhemmin tässä dokumentissa Käyttäjä tai Asiakas) on oikeus käyttää Approbatur Math Editor -ohjelmiston (myöhemmin tässä dokumentissa Ohjelmisto tai A'Math) ilmaista yksityishenkilöille tarkoitettua Lite-versiota. Käyttäjän oikeudet tämän lisenssin nojalla:

  1. Käyttäjällä on oikeus käyttää A'Math Lite -verkkosivustoa

Käyttäjä EI saa

  1. jälleenmyydä, jäljentää, välittää tai muutoin saattaa toisen tahon saataville tämän lisenssisopimuksen nojalla suojattua Ohjelmistoa tai siihen kuuluvia tiedostoja, poislukien Ohjelmiston avulla luotavat Työkirjat ja muut vastaavat tiedostot ja Ohjelmiston mukana toimitettavat avoimen lähdekoodin kirjastot ja tiedostot
  2. kopioida, purkaa, palauttaa lähdekoodiksi, toiminnallisesti muuttaa tai muutoin käyttötarkoituksen ulkopuolisella tavalla käyttää Ohjelmistoa tai sen osia, poislukien avoimen lähdekoodin kirjastot ja tiedostot, joiden lisenssit toimitetaan erikseen Ohjelmiston yhteydessä
  3. paljastaa tai antaa Ohjelmiston mukana mahdollisesti toimitettavaa Lisenssikoodia muille tahoille
  4. tehdä tuottoa millään ohjelmiston tarjoajan tekemällä suorasti tai epäsuorasti tai käyttää A'Mathia kaupallisiin käyttötarkoituksiin

Ohjelmiston säännönmukainen käyttötarkoitus on matemaattisten kaavojen, vastaustekstien, kuvankaappauksien ja näiden yhdistelmien avulla luotujen Työkirjojen luominen, kopioiminen ja muokkaaminen Ohjelmiston tarjoamaa käyttöliittymää (GUI) käyttäen.

Ohjelmistoa ei saa käyttää tärkeisiin tai välttämättömiin tarkoituksiin. Käyttäjä käyttää Ohjelmistoa omalla vastuullaan (ks. Vastuuvapautus jäljempänä).


Avoimen lähdekoodin lisenssit

Käyttäjä hyväksyy, että Ohjelmisto tai sen osat sisältävät nk. 'avoimen lähdekoodin' (open source) lisenssin kattamia ohjelmisto-osioita tai kirjastoja tai niiden alaisia lisenssejä tai osia. Mikäli näiden osien tai kirjastojen käyttöehdot niin edellyttävät, niiden lisenssit ja lähdekoodi ovat vapaasti nähtävissä Ohjelmiston asennushakemistossa tai sen alihakemistoissa sijaitsevissa tiedostoissa. Mikäli avoimen lähdekoodin tiedostoja on muokattu ohjelmiston tarkoituksia varten, on muokkaukset merkitty ohjelmakoodiin ns. kommenttiin kirjoitetulla LEHTO-tunnisteella.


Vastuuvapautus

RONI LEHTO TAI MUUT OHJELMISTON KEHITTÄJÄT, TUOTTAJAT TAI JAKELIJAT (MYÖHEMMIN "OHJELMISTON TUOTTAJAT") EIVÄT TAKAA, ETTÄ OHJELMISTO, MIKÄÄN SEN OSA TAI TOIMINTO OLISIVAT TOIMINNALTAAN KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI ETTÄ NIIDEN KÄYTTÖ JOHTAA TIETTYYN LOPPUTULOKSEEN. OHJELMISTON TUOTTAJAT EIVÄT TAKAA EIVÄTKÄ OTA VASTUUTA SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO OLISI KAUPALLISESTI KÄYTTÖKELPOINEN, TAI ETTÄ SEN KÄYTTÄJÄT EIVÄT KÄYTTÄISI OHJELMISTOA NÄIDEN EHTOJEN ULKOPUOLISILLA TAVOILLA. OHJELMISTON TUOTTAJAT EIVÄT OTA VASTUUTA KOSKIEN KÄYTTÄJÄLLE OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ -- MUKAAN LUKIEN KÄYTTÄJÄN KÄRSIMÄT ERITYISET, SEURAAMUKSELLISET, SEURAAMUKSETTOMAT, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT, MUKAAN LUKIEN TUOTON TAI VOITON MENETYKSET -- AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA. KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA JA SEN OSIA OMALLA VASTUULLAAN. KÄYTTÄJÄ VASTAA ITSE OHJELMISTON AVULLA TUOTTAMASTAAN, MUOKKAAMASTAAN TAI MUUTOIN KÄYTTÄMÄSTÄÄN MATERIAALISTA, MUKAAN LUKIEN TEKIJÄNOIKEUKSISTA JA MAHDOLLISISTA KORVAUKSISTA TAI MUISTA OIKEUSKYSYMYKSISTÄ. OHJELMISTON TUOTTAJAT EIVÄT TAKAA, ETTÄ OHJELMISTO TAI SEN OSAT, JOITA LADATAAN lehto.ga -SIVUSTOLTA TAI SEN ALAISILTA TAI SEN KUMPPANEIDEN SIVUILTA, EIVÄT SISÄLTÄISI KÄYTTÄJÄN LAITTEELLE HAITALLISIA TOIMINTOJA TAI OSIA, TAI ETTÄ MAHDOLLISET ONGELMAT TAI VIAT TULLAAN KORJAAMAAN. KÄYTTÄJÄ ON ITSE VASTUUSSA KÄYTTÄMÄLLÄÄN LAITTEELLA SUORITTAMANSA OHJELMAKOODIN AIHEUTTAMISTA SEURAUKSISTA.


Tietosuoja

Tutustu huolellisesti tietosuojalausekkeeseen.


Abitti®- ja Digabi-yhteensopivuus

Ohjelmiston tuottajat eivät takaa, että Ohjelmisto olisi yhteneväinen tai muutoin yhteensopiva tai muutoin liitoksissa Ylioppilastutkintolautakunnan tuottamiin Palveluihin. Abitti on Ylioppilastutkintolautakunnan rekisteröity tavaramerkki. Tämä Ohjelmisto ja siihen kuuluvat ja liittyvät osat ja Palvelut eivät ole Ylioppilastutkintolautakunnan virallisesti tuottamia tai hyväksymiä. Ohjelmisto käyttää Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja niiden osia.


Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Tämä sopimus tulee voimaan sillä hetkellä, kun Käyttäjä hyväksyy sopimuksen ja lataa A'Math-ohjelmiston. Käyttöehtoja voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan, että on ajan tasalla Käyttöehtojen sisällöstä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, tulee hänen lopettaa Palvelun käyttö välittömästi.