L'Mathin brändi

Jos aiot käyttää L'Mathin logoa, tuotenimeä tai muuta materiaalia osana jotain toista teosta, tutustuthan tarkasti tähän brändiohjeeseen.


Nimen käyttäminen

Tuotteen nimi on L'Math. Se koostuu isosta L-kirjaimesta, heittomerkistä ' (ei esim. ` tai ´), sekä Math-sanasta, joka alkaa isolla kirjaimella. Jos on käytännöllisempää viitata tuotteeseen sanoilla 'sovellus' tai 'ohjelmisto', se tehdään sitovan yhdysmerkin avulla: "L'Math-sovellus". On suositeltavaa, että sanat "L'Math" ja "sovellus" eivät jakaudu eri riveille.


Esimerkkejä nimen käytöstä

  • L'Math
  • L'Mathin, L'Math-sovelluksen
  • L'Mathia, L'Math-sovellusta
  • L'Mathissa, L'Math-sovelluksessa
  • L'Mathista, L'Math-sovelluksesta
  • L'Mathiin, L'Math-sovellukseen
  • L'Mathilla, L'Math-sovelluksella
  • L'Mathilta, L'Math-sovellukselta
  • L'Mathille, L'Math-sovellukselle

Opetuksen osana käytetään L'Math-sovellusta, joka...

Kuvankaappaus liitetään L'Mathiin, minkä jälkeen työkirja viedään pdf-muodossa...

L'Math-sovellusta on käytetty kertaustunneilla kaavojen tuottamiseen.Värit

L'Mathin brändin perusvärit ovat oheiset:

#FFFFFF
#000000
#6280B6
#3C5D7D
#A4EA93
#5EA74C

 Logon käyttäminen


Peruslogo (flat-logo)

Flat-logon on erotuttava taustaväristä tai -kuvasta mahdollisimman hyvin. Logon suoja-alueelle ei saa yhdistää muita brändejä, eikä sen värejä saa muuttaa.

musta logo (800px × 242px) (» Lataa)


valkoinen logo (800px × 242px) (» Lataa)


värivarjologo (800px × 242px) (» Lataa)


Suoja-alue


Flat-logo on sijoitettava siten, että sillä on vähintään logossa esiintyvän heittomerkin paksuinen suoja-alue. Suoja-alue mitataan logon laidoilta, kohdista, joissa kuvapinnan sisältö ulottuu pisimmälle kuhunkin suuntaan (ks. kuva yllä).

Suoja-alueelle ei saa sijoittaa muita elementtejä. Suoja-alueen alla saa olla taustaväri tai -kuva, mutta tällöin flat-logo on valittava siten, että se erottuu väriltään mahdollisimman hyvin. Flat-logoon saa lisätä sumennetun mustan pudotustaustan (drop-shadow).


Kuvakelogo (icon)

Kuvakelogon on erotuttava taustaväristä tai -kuvasta mahdollisimman hyvin. Logon suoja-alueelle ei saa yhdistää muita brändejä, eikä sen värejä saa muuttaa.


musta kuvake
(242px × 242px)
» Lataa


valkoinen kuvake
(242px × 242px)
» Lataa


tiedostokuvake
(512px × 512px)
» Lataa


perinteinen kuvake
(256px × 256px)
» Lataa


perinteinen kuvake
(256px × 256px)
» Lataa


perinteinen tiedostokuvake
(128px × 128px)
» Lataa


Kuvakelogon suoja-alue on 25px kuvakkeen oman natiivikoon lisäksi. Kuvakkeen värejä tai muotoja ei saa muuttaa, eikä sitä saa liittää osaksi muuta logoa.

Suoja-alueelle ei saa sijoittaa muita elementtejä. Suoja-alueen alla saa olla taustaväri tai -kuva, mutta tällöin flat-logo on valittava siten, että se erottuu väriltään mahdollisimman hyvin. Flat-tyyliseen kuvakelogoon saa lisätä sumennetun mustan pudotustaustan (drop-shadow).Linkittäminen

Jos linkität L'Mathin kotisivuille, käytä näitä virallisia URL-osoitteita:

Pikaosoite: https://lehtodigital.fi/matikka/

Kotisivu: https://www.lehtodigital.fi/lmath/

Lataussivu: https://www.lehtodigital.fi/lmath/?p=downloadYhteystiedot

Brändi-, julkaisu- ja kehitysasioista vastaa ohjelmiston kehittäjä.

Roni Lehto, kehittäjä

E-mail: roni.lehto -at- lehtodigital.fi

Twitter: @lehtoroni

Kotisivut: lehtodigital.fi