Tärkeää!

TCalc -laskin, josta kerrotaan tässä ohjeartikkelissa, on käytettävissä vain L'Mathissa. Vastaavaa toimintoa ei löydy suoraan Abitti®- tai Digabi-järjestelmistä. Muista tämä treenatessasi!

Laskintoiminnon käyttäminen

Tämä ohjesivu kertoo muutamia perusasioita L'Mathin laskintoiminnon käyttämisestä. Toiminto on kokeellinen ominaisuus, eikä vastaavaa löydy Abitti®- tai Digabi-järjestelmistä.Laskimen avaaminen

Laskimen saa L'Mathissa auki näppäinkomennolla Ctrl/Cmd+Space. Samalla näppäinkomennolla voi myös vaihtaa fokusta laskimen syöttölaatikon ja sivun vastauslaatikon välillä.

Laskutoimituksen syöttäminen

Aktivoi syöttölaatikko yllä mainitulla näppäinkomennolla tai klikkaamalla sitä. Kirjoita laskutoimitus tekstimatematiikkana (ohjeet tekstimatikan syöttämiseen alla) syöttölaatikkoon ja paina Enter-painiketta.

Laskutoimitus ja sen vastaus tulevat laskimen historiakenttään. Vastaus on korostettu vihreällä. ja mahdolliset virheviestit on korostettu punaisella.

Tekstimatikan syöttäminen

Tekstimatikka on tapa esittää matemaattisia kaavoja tekstinä, ilman matemaattisia erikoismerkkejä. Perusoperaattoreita ovat esimerkiksi +, -, /, *, ^ ja niin edelleen.

Esimerkiksi neliöjuuri täytyy esittää funktionmerkintänä: sqrt(...). Funktioissa, jotka tarvitsevat useampia argumentteja, tulee erottimena käyttää puolipistettä ;, koska pilkku , toimii desimaalierottimena. Esimerkiksi nthRoot(27; 3)

Oheisessa taulukossa on esitetty joitain perustoimintoja tekstimatikkamuodossa.

 

Syöte Vastaava kaava Tulos

Summa

1 + 2
1+2
\color{green}{3}

Erotus

2 - 1
2-1
\color{green}{1}

Erotus (desimaalit)

5,532 - 12,5
{5{,}532-12{,}5}
\color{green}{-6{,}968}

Osamäärä

1 / 2
\frac{1}{2}
\color{green}{0,5}

Tulo

1 * 2
1\cdot2
\color{green}{2}

Eksponentti

2^2
{2^2}
\color{green}{4}

Neliöjuuri

sqrt(4)
{\sqrt{4}}
\color{green}{2}

N:s juuri

nthRoot(27; 3)
{\sqrt[3]{27}}
\color{green}{3}

Pii

pi
{\pi}
\color{green}{3{,}14159265359}

Sini

sin(pi)
{\sin\left(\pi\right)}
\color{green}{0}

Kosini

cos(2pi)
{\cos\left(2\pi\right)}
\color{green}{1}

Tangentti

tan(pi)
{\tan\left(\pi\right)}
\color{green}{0}

Pyöristäminen

round(1,23456)
{\left\lfloor1,23456\right\rceil}
\color{green}{1}

Lattiafunktio

floor(1,5)
{\left\lfloor1,5\right\rfloor}
\color{green}{1}

Kattofunktio

ceil(2,2)
{\left\lceil2,2\right\rceil}
\color{green}{3}

Lausekkeet tekstimatikassa

Lausekkeiden laskujärjestys noudattaa normaalia laskujärjestystä. Sulkeiden () käyttö on tärkeää oikean laskujärjestyksen aikaansaamiseksi. Katso alla olevat esimerkit.

 

Sulkeet eksponenttien kanssa

Syöte Vastaava kaava Tulos
(2 + 5)^2
{\left(2+5\right)^2}
\color{green}{49}
2 + 5^2
{2+5^2}
\color{green}{27}

 

Sulkeet osamäärässä

Syöte Vastaava kaava Tulos
15^2 - 5/25 + 1
{15^2-\frac{5}{25}+1}
\color{green}{225{,}8}
15^2 - 5/(25+1)
{15^2-\frac{5}{\left(25+1\right)}}
\color{green}{224{,}807692308}
(15^2 - 5)/25 + 1
{\frac{\left(15^2-5\right)}{25}+1}
\color{green}{9{,}8}
(15^2 - 5)/(25+1)
{\frac{\left(15^2-5\right)}{\left(25+1\right)}}
\color{green}{8{,}46153846154}

Yksiköt laskutoimituksissa

Laskin ymmärtää kaavoissa olevat yksiköt. Ohessa joitain esimerkkejä.

» Kaikki yksiköt Math.js:n käyttöohjeessa

Syöte Vastaava kaava Tulos
2,5N * 1,5m
2{,}5~\mathrm{N}\cdot1{,}5~\mathrm{m}
\color{green}{3{,}75~\mathrm{J}}
12V * 4A
12~\mathrm{V}\cdot4~\mathrm{A}
\color{green}{48~\mathrm{W}}
4,4V/2A
\frac{4{,}4~\mathrm{V}}{2~\mathrm{A}}
\color{green}{2{,}2~\mathrm{ohm}}

Yksikkömuunnokset

Math.js-kirjastolla voi tehdä myös yksikkömuunnoksia.

» Kaikki yksiköt Math.js:n käyttöohjeessa

Syöte Vastaava kaava Tulos

SI-järjestelmä

1 kg in g
1~\mathrm{kg}\rightarrow\mathrm{g}
\color{green}{1000~\mathrm{g}}

Aika

1 year in hours
1~\mathrm{year}\rightarrow\mathrm{hours}
\color{green}{8766~\mathrm{hours}}

Nopeus

36 km/h in m/s
\frac{36~\mathrm{km}}{\mathrm{h}}\rightarrow\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}
\color{green}{\frac{10~\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}

Massa

50 kg in lbs
50~\mathrm{kg}\rightarrow\mathrm{lbs}
\color{green}{110{,}231131092~\mathrm{lbs}}

Energia

1 J in eV
1~\mathrm{J}\rightarrow\mathrm{eV}
\color{green}{6{,}24150934326\cdot10^{+18}~\mathrm{eV}}

Vakiot

Laskin tuntee joitain vakioita niiden erikoisnimillä.

» Kaikki vakiot Math.js:n käyttöohjeessa

Syöte Vastaava kaava Tulos

Valonnopeus

speedOfLight
speedOfLight
\color{green}{\frac{7{,}49481145\cdot10^{+9}~\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}

Coulombin lain vakio

coulomb
coulomb
\color{green}{\frac{8{,}98755178737\cdot10^{+9}~\left(\mathrm{N}~\mathrm{m}^2\right)}{\mathrm{C}^2}}

Rydbergin vakio

rydberg
rydberg
\color{green}{1{,}09737315685\cdot10^{+7}~\mathrm{m}^{-1}}

Avogadron vakio

avogadro
avogadro
\color{green}{6{,}0221412927\cdot10^{+23}~\mathrm{mol}^{-1}}

Kaasuvakio

gasConstant
gasConstant
\color{green}{\frac{8{,}314462175~\mathrm{J}}{\left(\mathrm{K}~\mathrm{mol}\right)}}

Ekstraherkkuja

Syöte Vastaava kaava Tulos

Derivaatta

derivative('5sin(2x)'; 'x')
d\frac{d}{x}\left[5\sin(2x)\right]
\color{green}{10\cdot\cos\left(2~x\right)}

Sieventäminen

rationalize('(a+b)^2')
(ei kaavaa)
\color{green}{a^2+a\cdot\mathrm{b}+\mathrm{b}\cdot a+\mathrm{b}^2}

Kompleksiluvut

2sqrt(-1)
2~\sqrt{-1}
\color{green}{2~i}

Matriisit

[[2; 3; 4]; [5; 6; 7]] * 2
{\begin{bmatrix} 2&3&4\\ 5&6&7 \end{bmatrix}\cdot2}
\color{green}{\begin{bmatrix} 4&6&8\\ 10&12&14 \end{bmatrix}}