Tärkeitä asioita L'Mathin käytöstä!

Tässä ovat ohjelmiston käyttöehdot, joita sitoudut noudattamaan kun lataat L'Math-ohjelmiston.


Oikeutesi

Saat ladata L'Mathin kahdelle omalle laitteellesi

Saat asentaa L'Mathin kahdelle omalle laitteellesi

Saat käyttää L'Mathia tekstin ja kaavojen tuottamiseen

Saat jakaa itse tekemiäsi tuotoksia muille


Rajoitteet

Et saa asentaa L'Mathia koulun tai yrityksen laitteelle

Et saa levittää L'Mathin ohjelmatiedostoja ilman lupaa*

Et saa käyttää L'Mathia kaupallisesti tai rahaa ansaitaksesi

Et saa purkaa L'Mathin ohjelmakoodia*

Et omista L'Mathia tai siihen liittyviä tiedostoja

*) ei koske ns. Open Source -ohjelmaosia tai muita erikseen lisensoituja ja L'Mathin mukana jaeltavia ohjelmistopaketteja ja/tai -osia


Omistusoikeus

Käyttäjä ei saa Ohjelmistoon omistusoikeutta. Ohjelmiston omistusoikeus säilyy sen kehittäjällä ja jakelijoilla.


Vastuuvapautus

L'Math on kehitysasteella oleva ohjelma. Käytät Ohjelmistoa omalla vastuullasi. L'Mathin kehittäjä tai viralliset jakelijat eivät ole vastuussa sen käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä johtuvista ongelmista.

Kehittäjä ei vastaa myöskään siitä, että L'Math olisi yhteneväinen tai muuten yhteensopiva tai liitoksissa Ylioppilastutkintolautakunnan matematiikkaeditoriin tai muihin ohjelmiin.

Tietokoneohjelmat ovat ihmisten tekemiä, joten eivät ole koskaan täydellisiä. Jos kohtaat ongelmia, ilmoita niistä kehittäjille!


Tietosuoja

L'Math kerää käyttäjistään tilastotietoja jokaisella ohjelman käynnistyskerralla. Tämän voi estää L'Mathin käyttäjäasetuksista. Tietoja ovat esimerkiksi:

  • käynnistysaika ja aika edellisestä käyttökerrasta
  • ohjelman nykyinen ja edellinen versio
  • käyttöjärjestelmän nimi ja versio
  • prosessoriytimien nimet ja versiot
  • keskusmuistin käytössä ja vapaana oleva määrä

Tietoja käytetään Ohjelmiston kehittämiseen ja mukauttamiseen. Tiedot ovat täysin tilastollisia, eikä niitä voi yhdistää tiettyyn käyttäjään.


Avoimen lähdekoodin lisenssit

L'Math käyttää ns. avoimen lähdekoodin lisenssin kattamia ohjelmaosia ja -kirjastoja. Ne ovat tärkeä osa L'Mathia. Niiden lisenssitiedostot ja mahdolliset muutokset on listattu L'Mathin ohjelmakansiossa asianmukaisesti.