Ohjelmiston lisenssisopimukset

Ohjelmiston käyttäminen vaatii lisenssisopimuksen hyväksymisen.


Lisenssi tiivistettynä

Alempaa löydät koko lisenssitekstin. Tässä ovat lisenssin pääkohdat.

Saat

ladata ohjelman kahdelle omalle laitteelle

asentaa ohjelman kahdelle omalle laitteelle

käyttää ohjelmaa ja sen ominaisuuksia

jakaa .lma-tiedostoja ja vietyjä sivuja

Et saa

asentaa ohjelmaa koulun laitteelle

jakaa ohjelmatiedostoja

purkaa ohjelman koodia tai osia

omistusoikeutta ohjelmistoon


Lisenssi ja käyttöehdot yksityiskäyttäjille

Tämä on sitova lisenssisopimus Käyttäjän ja ohjelmiston tarjoajan välillä. Lue sopimus huolellisesti. Ohjelmiston käyttäminen edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen ehdot.


Ohjelmiston käyttöoikeus ja käyttötarkoitus

Tämän lisenssin hankkijalla, joka on luonnollinen yksityishenkilö, (myöhemmin tässä dokumentissa Käyttäjä tai Asiakas) on oikeus käyttää L's Math Editor -ohjelmiston (myöhemmin tässä dokumentissa Ohjelmisto tai L'Math) ilmaista yksityishenkilöille tarkoitettua Personal-versiota. Käyttäjän oikeudet tämän lisenssin nojalla:

 1. Käyttäjällä on oikeus asentaa Ohjelmisto kahdelle (2) päätelaitteelle (mukaan lukien kannettavat tietokoneet, työasemat tai muut laitteet)
 2. Käyttäjällä on oikeus luoda kopioita Ohjelmistosta ja siihen liittyvistä tiedostoista (ei koske ohjelmalla tallennettavia tiedostoja) vain asentamista ja varmuuskopiointia varten

Käyttäjä EI saa

 1. jälleenmyydä, jäljentää, välittää tai muutoin saattaa toisen tahon saataville tämän lisenssisopimuksen nojalla suojattua Ohjelmistoa tai siihen kuuluvia tiedostoja, poislukien Ohjelmiston avulla luotavat Työkirjat ja muut vastaavat tiedostot ja Ohjelmiston mukana toimitettavat avoimen lähdekoodin kirjastot ja tiedostot, joiden lisenssisopimukset toimitetaan erikseen Ohjelmiston yhteydessä
 2. asentaa tai muutoin edesauttaa Ohjelmiston asentamista organisaation, kuten oppilaitoksen työasemille, muutoin kuin mitä tämä lisenssi sallii
 3. asentaa Ohjelmistoa lisenssin ulkopuolisin keinoin tai ulkopuolisiin tarkoituksiin
 4. kopioida, purkaa, palauttaa lähdekoodiksi, toiminnallisesti muuttaa tai muutoin käyttötarkoituksen ulkopuolisella tavalla käyttää Ohjelmistoa tai sen osia, poislukien avoimen lähdekoodin kirjastot ja tiedostot, joiden lisenssit toimitetaan erikseen Ohjelmiston yhteydessä
 5. paljastaa tai antaa Ohjelmiston mukana mahdollisesti toimitettavaa Lisenssikoodia muille tahoille
 6. tehdä tuottoa millään ohjelmiston tarjoajan tekemällä suorasti tai epäsuorasti tai käyttää L'Mathia kaupallisiin käyttötarkoituksiin

Ohjelmiston säännönmukainen käyttötarkoitus on matemaattisten kaavojen, vastaustekstien, kuvankaappauksien ja näiden yhdistelmien avulla luotujen Työkirjojen luominen, kopioiminen ja muokkaaminen Ohjelmiston tarjoamaa käyttöliittymää (GUI) käyttäen.

Ohjelmistoa ei saa käyttää tärkeisiin tai välttämättömiin tarkoituksiin. Käyttäjä käyttää Ohjelmistoa omalla vastuullaan (ks. Vastuuvapautus jäljempänä).


Omistusoikeus

Ohjelmiston ja sen osien omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Ohjelmiston kehittäjälle (Roni Lehto, Kaffi Media Group) ja/tai niiden toimittajille tai muille tahoille, jotka mainitaan erikseen osien/materiaalin yhteydessä. Käyttäjällä ei ole omistusoikeutta Ohjelmistoon.


Avoimen lähdekoodin lisenssit

Käyttäjä hyväksyy, että Ohjelmisto tai sen osat sisältävät nk. 'avoimen lähdekoodin' (open source) lisenssin kattamia ohjelmisto-osioita tai kirjastoja tai niiden alaisia lisenssejä tai osia. Mikäli näiden osien tai kirjastojen käyttöehdot niin edellyttävät, niiden lisenssit ja lähdekoodi ovat vapaasti nähtävissä Ohjelmiston asennushakemistossa tai sen alihakemistoissa sijaitsevissa tiedostoissa. Mikäli avoimen lähdekoodin tiedostoja on muokattu ohjelmiston tarkoituksia varten, on muokkaukset merkitty ohjelmakoodiin ns. kommenttiin kirjoitetulla LEHTO-tunnisteella.


Vastuuvapautus

RONI LEHTO TAI MUUT OHJELMISTON KEHITTÄJÄT, TUOTTAJAT TAI JAKELIJAT (MYÖHEMMIN "OHJELMISTON TUOTTAJAT") EIVÄT TAKAA, ETTÄ OHJELMISTO, MIKÄÄN SEN OSA TAI TOIMINTO OLISIVAT TOIMINNALTAAN KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI ETTÄ NIIDEN KÄYTTÖ JOHTAA TIETTYYN LOPPUTULOKSEEN. OHJELMISTON TUOTTAJAT EIVÄT TAKAA EIVÄTKÄ OTA VASTUUTA SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO OLISI KAUPALLISESTI KÄYTTÖKELPOINEN, TAI ETTÄ SEN KÄYTTÄJÄT EIVÄT KÄYTTÄISI OHJELMISTOA NÄIDEN EHTOJEN ULKOPUOLISILLA TAVOILLA. OHJELMISTON TUOTTAJAT EIVÄT OTA VASTUUTA KOSKIEN KÄYTTÄJÄLLE OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ -- MUKAAN LUKIEN KÄYTTÄJÄN KÄRSIMÄT ERITYISET, SEURAAMUKSELLISET, SEURAAMUKSETTOMAT, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT, MUKAAN LUKIEN TUOTON TAI VOITON MENETYKSET -- AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA. KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA JA SEN OSIA OMALLA VASTUULLAAN. KÄYTTÄJÄ VASTAA ITSE OHJELMISTON AVULLA TUOTTAMASTAAN, MUOKKAAMASTAAN TAI MUUTOIN KÄYTTÄMÄSTÄÄN MATERIAALISTA, MUKAAN LUKIEN TEKIJÄNOIKEUKSISTA JA MAHDOLLISISTA KORVAUKSISTA TAI MUISTA OIKEUSKYSYMYKSISTÄ. OHJELMISTON TUOTTAJAT EIVÄT TAKAA, ETTÄ OHJELMISTO TAI SEN OSAT, JOITA LADATAAN lehto.ga -SIVUSTOLTA TAI SEN ALAISILTA TAI SEN KUMPPANEIDEN SIVUILTA, EIVÄT SISÄLTÄISI KÄYTTÄJÄN LAITTEELLE HAITALLISIA TOIMINTOJA TAI OSIA, TAI ETTÄ MAHDOLLISET ONGELMAT TAI VIAT TULLAAN KORJAAMAAN. KÄYTTÄJÄ ON ITSE VASTUUSSA KÄYTTÄMÄLLÄÄN LAITTEELLA SUORITTAMANSA OHJELMAKOODIN AIHEUTTAMISTA SEURAUKSISTA.


Tietosuoja

Ohjelmiston tuottajat keräävät, mikäli Käyttäjä tätä Ohjelmiston käyttäessään sallii, tilastotietoja Ohjelmiston käytöstä ja asentamisesta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot Ohjelmiston käynnistämisestä, päivittämisestä, asentamisesta, asetusmuutoksista sekä tiedot Käyttäjän päätelaitteen statuksesta ja kokoonpanosta (käyttöjärjestelmän tiedot, laitteiston perustiedot, kuten muistin määrä). Nämä tiedot ovat tärkeitä Ohjelmiston kehittämisen ja ongelmien ratkaisun kannalta.

Mikäli Käyttäjä ei halua, että hänestä tai hänen Ohjelmiston käytöstään kerätään tietoja, voi Käyttäjä estää tämän muuttamalla kieltoasetuksia Ohjelmiston asetusvalikosta.


Abitti®- ja Digabi-yhteensopivuus

Ohjelmiston tuottajat eivät takaa, että Ohjelmisto olisi yhteneväinen tai muutoin yhteensopiva tai muutoin liitoksissa Ylioppilastutkintolautakunnan tuottamiin Palveluihin. Abitti on Ylioppilastutkintolautakunnan rekisteröity tavaramerkki. Tämä Ohjelmisto ja siihen kuuluvat ja liittyvät osat ja Palvelut eivät ole Ylioppilastutkintolautakunnan virallisesti tuottamia tai hyväksymiä. Ohjelmisto käyttää Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja niiden osia.


Lisenssisopimuksen voimaantulo ja muutokset

Tämä sopimus tulee voimaan sillä hetkellä, kun Käyttäjä hyväksyy sopimuksen ja lataa L'Math-ohjelmiston. Lisenssisopimuksen lataushetken versio on liitetty aina L'Math-asennusohjelman ja -kansion tiedostoihin, mutta se voi ajanhetkestä riippuen olla vanhentunut. Käyttäjä on Ohjelmistoa ladatessaan velvollinen huolehtimaan, että hän on ajan tasalla L'Mathia koskevan käyttöehtosopimuksen ehdoista. Sopimus löytyy verkosta päivitettynä osoitteesta https://lehto.ga/lmath/?p=license.


Updated on 7th October 2018

Lisenssi tiivistettynä

Alempaa löydät koko lisenssitekstin. Tässä ovat lisenssin pääkohdat.

Saat

ladata ohjelman laitteellesi

asentaa ohjelman laitteellesi

käyttää ohjelmaa ja sen ominaisuuksia

jakaa .lma-tiedostoja ja vietyjä sivuja

Et saa

asentaa ohjelmaa koulun laitteelle

jakaa ohjelmistotiedostoja itse

purkaa ohjelman koodia tai osia

omistusoikeutta ohjelmistoon


Lisenssi ja käyttöehdot Beta-käyttäjille

Tämä on sitova lisenssisopimus Käyttäjän ja ohjelmiston tarjoajan välillä. Lue sopimus huolellisesti. Ohjelmiston käyttäminen edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen ehdot.


Ohjelmiston käyttöoikeus ja käyttötarkoitus

Tämän lisenssin hankkijalla, joka on luonnollinen yksityishenkilö, (myöhemmin tässä dokumentissa Käyttäjä tai Asiakas) on oikeus käyttää L's Math Editor -ohjelmiston (myöhemmin tässä dokumentissa Ohjelmisto) Early Access -versiota sekä yksityishenkilöille tarkoitettua Personal-versiota. Käyttäjän oikeudet tämän lisenssin nojalla:

 1. Käyttäjällä on oikeus asentaa Ohjelmisto yhdelle (1) päätelaitteelle (mukaan lukien kannettavat tietokoneet, työasemat tai muut laitteet)
 2. Käyttäjällä on oikeus luoda kopioita Ohjelmistosta ja siihen liittyvistä tiedostoista (ei koske tallennettavia Työkirjoja) vain asentamista ja varmuuskopiointia varten

Käyttäjä EI saa

 1. jälleenmyydä, jäljentää, välittää tai muutoin saattaa toisen tahon saataville tämän lisenssisopimuksen nojalla suojattua Ohjelmistoa tai siihen kuuluvia tiedostoja, poislukien Ohjelmiston avulla luotavat Työkirjat ja Ohjelmiston mukana toimitettavat avoimen lähdekoodin kirjastot ja tiedostot, joiden lisenssisopimukset toimitetaan erikseen Ohjelmiston yhteydessä
 2. asentaa tai muutoin edesauttaa Ohjelmiston asentamista organisaation, kuten oppilaitoksen työasemille, muutoin kuin mitä tämä lisenssi sallii
 3. asentaa Ohjelmistoa lisenssin ulkopuolisin keinoin tai ulkopuolisiin tarkoituksiin
 4. kopioida, purkaa, palauttaa lähdekoodiksi, toiminnallisesti muuttaa tai muutoin käyttötarkoituksen ulkopuolisella tavalla käyttää Ohjelmistoa tai sen osia, poislukien avoimen lähdekoodin kirjastot ja tiedostot, joiden lisenssit toimitetaan erikseen Ohjelmiston yhteydessä
 5. paljastaa tai antaa Ohjelmiston mukana mahdollisesti toimitettavaa Lisenssikoodia muille tahoille
 6. tehdä tuottoa millään ohjelmiston tarjoajan tekemällä suorasti tai epäsuorasti tai käyttää L'Mathia kaupallisiin käyttötarkoituksiin

Ohjelmiston säännönmukainen käyttötarkoitus on matemaattisten kaavojen, vastaustekstien, kuvankaappauksien ja näiden yhdistelmien avulla luotujen Työkirjojen luominen, kopioiminen, muokkaaminen ja levittäminen Ohjelmiston tarjoamaa käyttöliittymää (GUI) käyttäen.

Ohjelmistoa ei saa käyttää tärkeisiin tai välttämättömiin tarkoituksiin. Käyttäjä käyttää Ohjelmistoa omalla vastuullaan (ks. Vastuuvapautus jäljempänä).


Omistusoikeus

Ohjelmiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Ohjelmiston kehittäjälle (Roni Lehto, Kaffi Media Group) ja/tai niiden toimittajille. Käyttäjällä ei ole omistusoikeutta Ohjelmistoon.


Avoimen lähdekoodin lisenssit

Käyttäjä hyväksyy, että Ohjelmisto tai sen osat sisältävät nk. 'avoimen lähdekoodin' (open source) lisenssin kattamia ohjelmisto-osioita tai kirjastoja tai niiden alaisia lisenssejä tai osia. Mikäli näiden osien tai kirjastojen käyttöehdot niin edellyttävät, niiden lisenssit ja lähdekoodi ovat vapaasti nähtävissä Ohjelmiston asennushakemistossa tai sen alihakemistoissa. Avoimen lähdekoodin kirjastoja ei ole muokattu tai modifioitu Ohjelmiston tarkoituksia varten.


Vastuuvapautus

RONI LEHTO TAI MUUT OHJELMISTON KEHITTÄJÄT, TUOTTAJAT TAI JAKELIJAT (MYÖHEMMIN "OHJELMISTON TUOTTAJAT") EIVÄT TAKAA, ETTÄ OHJELMISTO, MIKÄÄN SEN OSA TAI TOIMINTO OLISIVAT TOIMINNALTAAN KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI ETTÄ NIIDEN KÄYTTÖ JOHTAA TIETTYYN LOPPUTULOKSEEN. OHJELMISTON TUOTTAJAT EIVÄT TAKAA EIVÄTKÄ OTA VASTUUTA SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO OLISI KAUPALLISESTI KÄYTTÖKELPOINEN, TAI ETTÄ SEN KÄYTTÄJÄT EIVÄT KÄYTTÄISI OHJELMISTOA NÄIDEN EHTOJEN ULKOPUOLISILLA TAVOILLA. OHJELMISTON TUOTTAJAT EIVÄT OTA VASTUUTA KOSKIEN KÄYTTÄJÄLLE OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ -- MUKAAN LUKIEN KÄYTTÄJÄN KÄRSIMÄT ERITYISET, SEURAAMUKSELLISET, SEURAAMUKSETTOMAT, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT, MUKAAN LUKIEN TUOTON TAI VOITON MENETYKSET -- AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA. KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA JA SEN OSIA OMALLA VASTUULLAAN. KÄYTTÄJÄ VASTAA ITSE OHJELMISTON AVULLA TUOTTAMASTAAN, MUOKKAAMASTAAN TAI MUUTOIN KÄYTTÄMÄSTÄÄN MATERIAALISTA, MUKAAN LUKIEN TEKIJÄNOIKEUKSISTA JA MAHDOLLISISTA KORVAUKSISTA TAI MUISTA OIKEUSKYSYMYKSISTÄ. OHJELMISTON TUOTTAJAT EIVÄT TAKAA, ETTÄ OHJELMISTO TAI SEN OSAT, JOITA LADATAAN lehto.ga -SIVUSTOLTA TAI SEN ALAISILTA SIVUILTA, EIVÄT SISÄLTÄISI KÄYTTÄJÄN LAITTEELLE HAITALLISIA TOIMINTOJA TAI OSIA, TAI ETTÄ MAHDOLLISET ONGELMAT TAI VIAT TULLAAN KORJAAMAAN. KÄYTTÄJÄ ON ITSE VASTUUSSA KÄYTTÄMÄLLÄÄN LAITTEELLA SUORITTAMANSA OHJELMAKOODIN AIHEUTTAMISTA SEURAUKSISTA.


Tietosuoja

Ohjelmiston tuottajat keräävät, mikäli Käyttäjä tämän Ohjelmiston käynnistäessään sallii, tilastotietoja Ohjelmiston käytöstä ja asentamisesta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot Ohjelmiston käynnistämisestä, päivittämisestä, asentamisesta, asetusmuutoksista sekä tiedot Käyttäjän päätelaitteen statuksesta ja kokoonpanosta (käyttöjärjestelmän tiedot, laitteiston perustiedot, kuten muistin määrä). Nämä tiedot ovat tärkeitä Ohjelmiston kehittämisen ja ongelmien ratkaisun kannalta.

Mikäli Käyttäjä ei halua, että hänestä tai hänen Ohjelmiston käytöstään kerätään tietoja, voi Käyttäjä estää tämän 1) kieltämällä tietojen keräämisen Ohjelmiston ensimmäisellä käynnistyskerralla tai 2) muuttamalla kieltoasetuksia Ohjelmiston asetusvalikosta.


Abitti®- ja Digabi-yhteensopivuus

Ohjelmiston tuottajat eivät takaa, että Ohjelmisto olisi yhteneväinen tai muutoin yhteensopiva tai muutoin liitoksissa Ylioppilastutkintolautakunnan tuottamiin Palveluihin nähden. Abitti on Ylioppilastutkintolautakunnan rekisteröity tavaramerkki. Tämä Ohjelmisto ja siihen kuuluvat ja liittyvät osat ja Palvelut eivät ole Ylioppilastutkintolautakunnan virallisesti tuottamia tai hyväksymiä. Ohjelmisto käyttää Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja niiden osia.

Oppilaitoksille ja organisaatioille

Tutustu oppilaitossivulla tarkemmin L'Mathin käyttöön organisaatioissa.


Abitti on Ylioppilastutkintolautakunnan rekisteröity tavaramerkki. Tämä sivusto tai L'Math-ohjelmisto eivät ole Ylioppilastutkintolautakunnan virallisesti hyväksymiä tai tuottamia palveluita.

Ota yhteyttä! Roni Lehto, kehittäjä - roni.lehto (at) lehtodigital.fi

» Translate with us!    » Lehto Digital    » L'Math Facebookissa

Sivusto ja L'Math on rakennettu Nokialla

© Roni Lehto 2019

Käyttöehdot